Nasza oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów;
 • Rozliczania podatku dochodowego pracowników;
 • Prowadzenia rejestrów koniecznych do rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego;
 • Sporządzania ewidencji służącej ustaleniu zobowiązań podatkowych w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • Sporządzania list płac, prowadzenia kartotek wynagrodzeń pracowników;
 • Prowadzenia kartotek i rozliczeń związanych z zatrudnieniem pracowników;
 • Obsługi rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym sporządzenia deklaracji i naliczania składek;
 • Kompleksowej obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzania odpowiednich deklaracji (PIT, VAT);
 • Sporządzania dokumentacji i przeprowadzania wszelkich procedur rejestracyjnych związanych z założeniem działalności gospodarczej;
 • Przeprowadzania zamknięcia działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek;
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 • Reprezentowania firm przed organami kontroli skarbowej i podatkowej oraz innymi organami administracji państwowej.