Ceny

Nasza firma jest firmą elastyczną, toteż wysokość cen naszych usług zależna jest od czasu poświęconego na wykonanie usługi. Na wysokość cen nie mają wpływu obroty ani dochody klienta.